Lesson
Part of: Bisiklet Kullanımının Faydaları [Taslak]

Bisiklet kullanımı sağlık açısından kentimize ne fayda sağlar?

BOOKMARK
[bws_pdfprint display='pdf' text='Download PDF']

2010 dünya nüfus tahminlerine göre, 18 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 23’ü fiziksel anlamda yeterince aktif değil (erkeklerde yüzde 20 ve kadınlarda yüzde 27). Gelişmiş ülkelerde fiziksel hareketsizlik oranı erkekler için yüzde 26, kadınlar için yüzde 35 iken; gelişmemiş ülkelerde bu oran erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 24’tü. Fiziksel hareketsizlik, çalışma hayatındaki koşullardan boş vakitlerin değerlendirilme biçimine ya da tercih edilen ulaşım türüne bağlı olarak artmaktadır.

Bisiklet kullanımı, fiziksel aktiviteyi artırdığı için kalp hastalığı, kanser ve erken ölümle sonuçlanan diğer sağlık sorunlarına yönelik riski azaltır. Bu nedenle bazı kurum ve kuruluşlar fiziksel aktivitenin özendirilmesi için stratejiler geliştirir ve bisiklet kullanımını teşvik etmek için politikalar önerir. 

Türkiye’de her dört kişiden üçünün fiziksel aktivite seviyesi yetersizdir.

Mexico City’de yetişkinlerin yüzde 13.9’unun Tip 2 diyabete sahip olduğu, yüzde 74’ünün ise aşırı kilolu ya da obez olduğu raporlanmıştır.

Text is from Philippe Crist’s presentation OECD: Cycling Economy and Impact. Graphic prepared by Merve Aki & Hande Donmez
Source: Safe Cycling Design Manual. Graphic prepared by Merve Aki & Hande Donmez